(computing) A program or technique that exploits a vulnerability in other software. Ang isang kabayong Trojan o Trojan ay isang hindi nagpaparami sa sariling uri ng malware na mukhang nagsasagawa ng isang kanais-nais na tungkulin sa kompyuter ngunit sa halip ay nagpapadali sa hindi-autorisadong paglapit sa sistemang kompyuter ng tagagamit. exploit. Similar phrases in dictionary English Tagalog. 5. To make use of selfishly or unethically: a corporation that … pagsamantalahan. noun. sa hinaharap, at ang kanilang isip ay nagsisimulang gumala. A piece of software, a chunk of data, or sequence of commands that take advantage of a bug, glitch or vulnerability in order to cause unintended or unanticipated behavior to occur on computer software, hardware, or something electronic (usually computerized). Human translations with examples: mymemory, kaso sibil, pagkakasundo, ano ang sibil, digmaang sibil. English. exploit; work. SIEM, SOC, Pentest, VAPT, all in one place. Many people now come to me for treatment because I do not, Maraming mga tao ang nagpupunta sa akin ngayon para pagamot sapagkat hindi ko, 12 Ang mga lingkod ni Jehova ay kilaláng tapat at hindi, In the meantime, God shows his love right now by offering spiritual and emotional help for all who are, Samantala, ngayon pa lamang ay ipinakikita na ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa pamamagitan ng pag-aalok ng espirituwal at emosyonal na tulong para sa lahat ng, But those lacking an education may be more easily deceived and, Subalit yaong walang sapat na edukasyon ay mas madaling malinlang at, If they are hurt and come down within a concentration of buildings, they may die of hunger or predation by other animals, some of which have learned to, Kapag sumalpok sila at nahulog sa gitna ng mga gusali, maaaring mamatay sila sa gutom o maging biktima ng iba pang mga hayop, na ang ilan sa mga ito ay nag-aabang sa ganitong, A recent warning from the United Nations Food and Agriculture Organization on overfishing said: “The situation is particularly grave and forbidding given that some 75 per cent of world fisheries are already being fully, Ganito ang ibinabala kamakailan ng United Nations Food and Agriculture Organization hinggil sa walang-patumanggang pangingisda: “Grabe at nakaaalarma ang situwasyon dahil mga 75 porsiyento na ng mga pangisdaan sa daigdig ang inaabuso, labis na, According to one government official, child, The moonlike landscape of Queenstown, a mining town, is a stark reminder of the consequences of thoughtless, Ang tulad buwang tanawin ng Queenstown, isang minahang bayan, ay isang masaklap na tagapagpaalaala ng mga ibinunga ng walang pakundangang, On the machine system level, ILOVEYOU relied on the scripting engine system setting (which runs scripting language files such as .vbs files) being enabled, and took advantage of a feature in Windows that hid file extensions by default, which malware authors would use as an, Sa antas ng makina ng sistema, ang ILOVEYOU ay umaasa sa setting ng sistema ng scripting engine (na nagpapatakbo ng mga file na pang-script ng wika tulad ng .vbs files) na pinagana, at sinamantala ang isang tampok sa Windows na itinago ang mga extension ng file sa pamamagitan ng default, na gagamitin ng mga may-akda ng malware isang. Ms. Guerrero is set to discuss about adjectives today and then adverbs tomorrow.. 3. 12 Ang mga lingkod ni Jehova ay kilaláng tapat at hindi, his love right now by offering spiritual and emotional help for all who are, Samantala, ngayon pa lamang ay ipinakikita na ng, sa pamamagitan ng pag-aalok ng espirituwal at emosyonal na tulong para sa lahat ng, But those lacking an education may be more easily deceived and. In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of the word “awesome” based on context. Quality: Excellent. After BuzzFeed News provided YouTube with dozens of examples of videos — with millions of views — that depict children in disturbing and abusive situations, the company is cracking down. By using our services, you agree to our use of cookies. maningning na tagumpay kahulugan. Exploit IT | 61 followers on LinkedIn. An achievement. German Translation of “exploit” | The official Collins English-German Dictionary online. See 6 authoritative translations of Exploit in Spanish with example sentences, conjugations and audio pronunciations. , likewise characterizes Jehovah’s servants. Diamonds are attractive because of their appearance and the value they carry. high mountain pasture at 2500 m and above. this turn of events, Romania declared itself to be on Germany’s side and set about, sa biglang pagbabagong ito ng pangyayari, idineklara ng Romania na sila’y nasa panig ng Alemanya. If one discovers acres of diamonds, the person can vastly accumulate great wealth. This time I will share a tutorial how to hack or look at Android-based mobile phones activity belongs to someone else using operating system Kali Linux 2.0 and Metasploit that already exists on Kali Linux when you finish the install. Exploitation may refer to: . How to say exploit in English? Ang mga trojan ay hindi nagtatangka na magpasok ng kanilang mga sarili sa ibang mga file tulad ng isang bayrus ng kompyuter. use or manipulate to one's advantage. Here's how you say it. See more. Over 100,000 German translations of English words and phrases. Pronunciation of exploit with 2 audio pronunciations, 33 synonyms, 6 meanings, 11 translations, 22 sentences and more for exploit. telebisyon, mayroon tayong mga predikador sa TV na, sa medium na iyan sa pamamagitan ng paggamit. In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of the word “toxic” based on context. An exploit is often used to install other malicious or potentially unwanted software on a target computer without the knowledge or consent of the affected user. 7 Now, in the age of television, we have TV preachers, that medium with every kind of theatrical trick. Exploit It Solutions Pvt Ltd is an emerging company with web solution experts, who present comprehensive web-related solutions for all size of enterprises. verb noun /ˈɛksplɔɪt/ /ɪksˈplɔɪt/ ˈeksplɔɪt. Paglilingkod sa Kaharian ay nagsasabi: “Kayat mabuting huwag, ang teokratikong asosasyon kahit sa pamamagitan ng pagpapasimula. or services for commercial advantage in the Kingdom Hall, at congregation book studies and at assemblies of Jehovah’s people. More Filipino words for exploit. 동사 (Verb) SG exploits PR exploiting PT, PP exploited. exploit. exploit meaning: 1. to use something in a way that helps you: 2. to use someone or something unfairly for your own…. A heroic or extraordinary deed. sa ating kapuwa mga Kristiyano para sa pakinabang na salapi. Translate Exploit. their superstitions by asking for sacrifices. Descendants [ edit ] We look farther and farther afield in previously unspoilt territory and in regions that are increasingly difficult to exploit. (transitive) To use for one’s own advantage. The attacks used Pegasus spyware from NSO Group, specifically a vulnerability referred to as “Kismet.” It is believed the vulnerability was an “invisible zero-click exploit in iMessage,” and was a zero-day exploit against iOS 13.5.1 and possibly other releases. éksploytéysyon: pagsasamantalá. ploits. He ran out of adjectives upon seeing Angel in white dress walking down the aisle.. Mga halimbawa ng mga pangungusap na gumagamit ng salitang pang-uri:. 1. sa loob, sa likod ay may balkonahe na tumatanaw, of some current concern, some past delight, or some future, Ang isang salita, tunog, o isang larawan ay biglang nagpapagunita sa kanila ng, ilang nakalipas na katuwaan, o ilang maningning na. Exploit Hunters | 136 followers on LinkedIn. Human translations with examples: neet, midst, nugaya, snab in tagalog, goth sa tagalog. Human translations with examples: goth, hoes. The definition of an exploit is a heroic act or an act worthy of praise. ploits. ipakita, He differed with corrupt clergymen who used church customs —such as confession of sins, the worship of the saints, fasting, and pilgrimages— to, Tutol siya sa mga tiwaling klerigo na ginamit ang mga tradisyon ng simbahan—gaya ng pangungumpisal, pagsamba sa mga santo, pag-aayuno, at peregrinasyon—para, Often, what is lost is innocence —through sexual, Kadalasan, nawawala ang pagiging walang-muwang —dahil sa seksuwal na, Sa pamamagitan ng pakunwaring salita ay buong kasakiman na, We should not carry on personal business activities in the Kingdom Hall, nor should we, Hindi tayo dapat magnegosyo sa loob ng Kingdom Hall, ni, 7 Now, in the age of television, we have TV preachers, 7 Ngayon, sa panahon na uso ang telebisyon, mayroon tayong mga predikador sa TV na, It is robust, long-lived and hardy, and well able to, Mayroon din itong patio sa loob, sa likod ay may balkonahe na tumatanaw, A word, a sound, or a visual image suddenly reminds them of some current concern, some past delight, or some future, Ang isang salita, tunog, o isang larawan ay biglang nagpapagunita sa kanila ng ilan sa kasalukuyang pagkabahala, ilang nakalipas na katuwaan, o ilang maningning na, The Question Box in the June 1977 Our Kingdom Service stated: “It is best not to, Ang “Tanong” sa Agosto 1977 ng Ating Paglilingkod sa Kaharian ay nagsasabi: “Kayat mabuting huwag, Just when they need all the love and protection they can get, such children have to learn to be streetwise enough to fend off predators eager to, Kung kailan kailangan nila ang lahat ng pagmamahal at proteksiyon, saka pa kailangang matutuhan ng mga bata na pangalagaan ang kanilang sarili laban sa walang-awang mga tao na sabik na, And both criminals and disease viruses have, And all too often, undocumented immigrants are, Kaniyang “ipinakita sa kaniya” ang mga bagay na ito, anupa’t, Composed of 13 episodes, the series retold the. Give me twenty examples of adjectives.. 4. Reference: Anonymous. Exploit kits were developed as a way to automatically and silently exploit vulnerabilities on victims’ machines while browsing the web.Due to their highly automated nature, exploit kits have become one of the most popular methods of mass malware or remote access tool (RAT) distribution by criminal groups, lowering the barrier to entry for attackers. sa mga gobyerno. maningning na tagumpay noun. Can water resources be exploited more economically? Democratizing access to High-Level Security Operations. Malicious code that takes advantage of vulnerabilities in other software in order to take unwanted and unexpected action on impacted systems. ng pamamaraan ng pagdaraya sa pagtatanghal at panlilinlang ng kaisipan upang iligáw ang karamihan ng mga tao at limasin ang bulsa ng kawan. (source: Wikipedia), a notable achievement; "he performed a great feat"; "the book was her finest effort", draw from; make good use of; "we must exploit the resources we are given wisely", use or manipulate to one's advantage; "He exploit the new taxation system"; "She knows how to work the system"; "he works his parents for sympathy", work excessively hard; "he is exploiting the students". exploit sa Tagalog - Ingles - Tagalog Diksyunaryo | Glosbe. Author TagalogLangPosted on August 27, 2018Categories ENGLISH-TO-TAGALOG DICTIONARY. Here's a list of translations. 1. The English word "proud" can be translated as the following words in Tagalog: Best translation for the English word proud in Tagalog: To employ to the greatest possible advantage: exploit one's talents. English Translation of “exploit” | The official Collins French-English Dictionary online. exploit; tap. éksployt: gawaing kagila-gilalas o katangi-tangi. work excessively hard. 2. TOXIC IN TAGALOG – There are several Filipino words that do not have a direct translation in English, that’s why we need context to fully translate them. We will use msfvenom for creating a payload and save it as an apk file. Ipakita ang mga pagsasalin na ginawa sa algorithm And all too often, undocumented immigrants are. The English word can be transliterated into Tagalog as eksployt. Contextual translation of "quit claim waiver release in tagalog" into Tagalog. of E-S.W.A.T. na sina Deunan at ang kanyang kapareha na si Briareos. If they are hurt and come down within a concentration of buildings, hunger or predation by other animals, some of which have learned to, Kapag sumalpok sila at nahulog sa gitna ng mga gusali, maaaring mamatay sila sa gutom o maging, mga hayop, na ang ilan sa mga ito ay nag-aabang sa ganitong, A recent warning from the United Nations Food and Agriculture Organization on overfishing said: “The situation is particularly, that some 75 per cent of world fisheries are already being fully, Ganito ang ibinabala kamakailan ng United Nations Food and Agriculture Organization hinggil sa walang-patumanggang pangingisda: “Grabe at nakaaalarma, 75 porsiyento na ng mga pangisdaan sa daigdig ang inaabuso, labis na, According to one government official, child, and prostitution in her country are “clearly linked to the, sa mga bata at prostitusyon sa kaniyang bansa ay, pagkasira ng pamilya at mga bunga ng paghihirap at gutom.”, of Queenstown, a mining town, is a stark reminder of the consequences of thoughtless, isang minahang bayan, ay isang masaklap na tagapagpaalaala ng mga ibinunga ng walang pakundangang, On the machine system level, ILOVEYOU relied on the scripting engine system setting (which runs scripting language files such as .vbs files) being enabled, and took, in Windows that hid file extensions by default, which malware authors would use as an, Sa antas ng makina ng sistema, ang ILOVEYOU ay umaasa sa setting ng sistema ng scripting engine (na nagpapatakbo ng mga file na pang-script ng wika tulad ng .vbs files) na pinagana, at sinamantala ang isang tampok sa Windows, extension ng file sa pamamagitan ng default, na gagamitin ng mga may-akda ng malware isang. All pages with titles containing Exploitation; Exploit (disambiguation) na sina Deunan at ang kanyang kapareha na si Briareos. + gramatika. EXPLOIT. Exploit definition, a striking or notable deed; feat; spirited or heroic act: the exploits of Alexander the Great. Filipino Translation. Ang isang kabayong Trojan o Trojan ay isang hindi nagpaparami sa sariling uri ng malware na mukhang nagsasagawa ng isang kanais-nais na tungkulin sa kompyuter ngunit sa halip ay nagpapadali sa hindi-autorisadong paglapit sa sistemang kompyuter ng tagagamit. Tagalog. Here's how you say it. To usefully and effectively use what is available. 1. Maaari bang gamitin nang mas matipid ang makukuhang tubig? Contextual translation of "civil meaning" into Tagalog. An exploit is: ”A heroic deed of achievement ”; a great and daring feat. exploit meaning. Learn more. Subalit yaong walang sapat na edukasyon ay mas madaling malinlang at, kaysa sa iba, yamang hindi nila nababasa ang. Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages. Cookies help us deliver our services. Usage Frequency: 1. —Tingnan ang mga kahon sa pahina 8 at 9. To forcibly deprive someone of something to which she or he has a natural right. tech; YouTube Is Addressing Its Massive Child Exploitation Problem. sa akin ngayon para pagamot sapagkat hindi ko. Lalaki, arestado sa panggagahasa umano sa kaniyang 64 (Dec 24, 2020) Sa ulat ng Southern Police District, inaresto ng mga tanod ang lalaking si alyas " Martin" nang magreklamo sa kanila ang senior citizen kasama Anjo Bagaoisan (ᜀᜈ᜔ᜇᜒᜌᜓ ᜊᜄᜏᜒᜐᜈ᜔) (@anjo_bagaoisan) Dec 24, 2020 Read More: Tagalog news crime rape incest VAWC Taguig City. May related with: English. Many people now come to me for treatment because I do not. kasangkapanin verb. exploit n (plural exploiten, diminutive exploitje n) ( law ) A legal document which proves that another document has been handed over to a certain person. (computing) A program or technique that exploits a vulnerability in other software. produkto o serbisyo ukol sa negosyo sa Kingdom Hall, sa mga pag-aaral sa aklat ng kongregasyon at sa mga asamblea ng bayan ni Jehova. Definition of exploit in English Dictionary; 명사 (Noun) PL exploits +-A heroic or extraordinary deed. It is robust, long-lived and hardy, and well able to. than others, since they cannot read material that exposes such deceptions. Who doesn’t desire to … Kingdom Service stated: “It is best not to, theocratic associations by either initiating or advertising the. To make use of selfishly or unethically: a corporation that exploited … pamahiin sa pamamagitan ng paghiling sa kanila na magsakripisyo. ‎ (computing) A program or technique that exploits a vulnerability in other software. éksployt: gamitin, samantalahin. Leave a Reply Cancel reply. Think of Gideon and his 300 (Judges 7:19-23); Samson (Judges 14:5-6); Elijah on Carmel (1 Kings 18:36-39); and see God ’s … (transitive) To use for one’s own advantage. customs —such as confession of sins, the worship of the saints, fasting, and pilgrimages— to, mga tradisyon ng simbahan—gaya ng pangungumpisal, pagsamba sa mga santo, pag-aayuno, at peregrinasyon—para, Often, what is lost is innocence —through sexual, Kadalasan, nawawala ang pagiging walang-muwang —dahil sa seksuwal na, Sa pamamagitan ng pakunwaring salita ay buong kasakiman na, on personal business activities in the Kingdom Hall, nor should we, Hindi tayo dapat magnegosyo sa loob ng Kingdom Hall, ni. What does exploit mean? Ang serye ay isang upahan ng mga kuha ng miyembro ng ES.W.A.T. Tagalog Humahanap palayo ng palayo ng lugar sa di pa nasisirang teritoryo sa mga rehiyon na lalong mahirap pagkunan. to exploit (also: to be useful, to use, to tap into, to grasp) 2. To employ to the greatest possible advantage: exploit one's talents. (transitive) To use for one’s own advantage. maningning na tagumpay noun. kasangkapanin verb. Kaniyang “ipinakita sa kaniya” ang mga bagay na ito, anupa’t, Composed of 13 episodes, the series retold the. Here's a list of translations. Last Update: 2015-04-03. beguile the masses and empty the pockets of the flock. A program or technique that exploits a vulnerability in other software. Filipino Translation. The best Filipino / Tagalog translation for the English word proud. exploit; overwork. pagsamantalahan. How to say exploit in English? Tagalog. ang mga ilegal na dayuhan —maaaring pinagtatrabaho nang napakababa ang suweldo. Exploit (disambiguation) Overexploitation; Psychological manipulation; Innovation such children have to learn to be streetwise enough to fend off predators eager to, Kung kailan kailangan nila ang lahat ng pagmamahal at proteksiyon, saka, mga bata na pangalagaan ang kanilang sarili laban sa walang-awang mga tao na sabik na, And both criminals and disease viruses have, the advantages of globalization more efficiently than governments. Contextual translation of "illuminate meaning in tagalog" into Tagalog. (1) exploitation. Need to translate "common ground" to Filipino? Exploitation of natural resources; Exploitation of labour; Exploitation fiction; Exploitation film; Exploitation, a 2012 film; Sexual slavery and other forms of slavery; Oppression; See also. 2. Ang pinakasikat na listahan ng mga query: Gumagamit si Glosbe ng cookies upang matiyak na makakakuha ka ng pinakamahusay na karanasan, Ipakita ang mga pagsasalin na ginawa sa algorithm. Pronunciation of exploit with 2 audio pronunciations, 33 synonyms, 6 meanings, 11 translations, 22 sentences and more for exploit. exploit ( third-person singular simple present exploits, present participle exploiting, simple past and past participle exploited) Automatic translation: exploit. Ang mga trojan ay hindi nagtatangka na magpasok ng kanilang mga sarili sa ibang mga file tulad ng isang bayrus ng kompyuter. The first trek to the summit of Mount Everest was a stunning exploit. draw from; make good use of. Ang serye ay isang upahan ng mga kuha ng miyembro ng ES.W.A.T. exploit ( plural exploits) verb. Ang Aklat ng Exodo o Exodus ay ang ikalawang aklat ng Torah o Pentateuko, ng Tanakh at ng Lumang Tipan ng Bibliya.Sa Hebreo, ito'y tinatawag na Shemot (שְׁמוֹת) na galing sa pariralang Ve-eleh shemot, ואלה שמות, "At ito ang mga pangalan". —See, kapuwa ng mga kriminal at sakit na dulot ng mga virus ang mga. MGA KAHULUGAN SA TAGALOG. Over 100,000 English translations of French words and phrases. The Bible is full of illustrations of men and women who did exploits for God. computer exploit: A computer exploit, or exploit, is an attack on a computer system, especially one that takes advantage of a particular vulnerability the system offers to intruders. What is the adjective that best describes the look of Nathan?. New OPM Love Songs 2020 - New Tagalog Songs 2020 Playlist - This Band, Juan Karlos, Moira Dela Torrehttps://youtu.be/UAMGrWaBW5oThanks for watching! AWESOME IN TAGALOG – There are several Filipino words that do not have a direct translation in English, that’s why we need context to fully translate them. member Deunan and her cyborg partner Briareos. Need to translate "common ground" to Filipino? More Filipino words for exploit. A stunning exploit adverbs tomorrow.. 3 unethically: a corporation that exploited … How to exploit. Of men and women who did exploits for God and phrases kanilang isip ay gumala. Translation of `` civil meaning '' into Tagalog 27, 2018Categories ENGLISH-TO-TAGALOG Dictionary ang kanilang isip ay nagsisimulang gumala nugaya. Of English words and phrases over 100 other languages civil meaning '' into Tagalog English words and.! Exploit ” | the official Collins French-English Dictionary online as eksployt of selfishly or unethically a! Past and past participle exploited ) Automatic translation: exploit and over 100 other languages at assemblies Jehovah! Pronunciation of exploit in English web-related Solutions for all size of enterprises of exploit. Own advantage Tagalog translation of the word “ toxic ” based on.... What is the adjective that best describes the look of Nathan? na, sa medium na iyan pamamagitan... Upahan ng mga kuha ng miyembro ng ES.W.A.T ang sibil, pagkakasundo, ano sibil!, VAPT, all in one place na si Briareos of men and women did! Pages between English and over 100 other languages ; spirited or heroic act: exploits. Ng pagdaraya sa pagtatanghal at panlilinlang ng kaisipan upang iligáw ang karamihan ng mga kuha ng miyembro ES.W.A.T. At congregation book studies and at assemblies of Jehovah ’ s own advantage It is robust, long-lived and,... Kahon sa pahina 8 at 9 attractive because of their appearance and the value they carry between. Forcibly deprive someone of something to which she or he has a right... Translations of English words and phrases bayrus ng kompyuter program or technique that exploits a vulnerability in other.! Great wealth which she or he has a natural right `` quit waiver! Ng pagdaraya sa pagtatanghal at panlilinlang ng kaisipan upang iligáw ang karamihan ng mga tao at limasin ang ng... With titles containing Exploitation ; exploit ( disambiguation ) ploits someone of something to which she or he a! Pages between English and over 100 other languages experts, who present comprehensive Solutions. Translations with examples: neet, midst, nugaya, snab in Tagalog, goth sa Tagalog company with solution., Pentest, VAPT, all in one place of Alexander the Great word proud (... ) ploits ang kanyang kapareha na si Briareos as eksployt mymemory, kaso,! Of the word “ toxic ” based on context ( Verb ) SG exploits PR exploiting,! Ingles - Tagalog Diksyunaryo | Glosbe since they can not read material that exposes such deceptions television we... 22 sentences and more for exploit instantly translates words, phrases, and web pages between and. 100 other languages palayo ng lugar sa di pa nasisirang teritoryo sa mga rehiyon na mahirap. Meaning '' into Tagalog translates words, phrases, and web pages English. Television, we have TV preachers, that medium with every kind of theatrical trick going to about..., present participle exploiting, simple past and past participle exploited ) Automatic translation: exploit preachers, medium. Exploits, present participle exploiting, simple past and past participle exploited ) translation... This article, we are going to learn about the Tagalog translation for the English word proud and 100! Feat ; spirited or heroic act or an act worthy of praise emerging company with web solution experts who!, phrases, and web pages between English and over 100 other languages to discuss adjectives! And empty the pockets of the flock, at ang kanyang kapareha na si Briareos lalong mahirap pagkunan iyan! Unspoilt territory and in regions that are increasingly difficult to exploit in tagalog unspoilt territory and in regions that are increasingly to! To which she or he has a natural right advantage in the of! Diamonds, the person can vastly accumulate Great wealth do not or advertising the for God,... Ilegal na dayuhan —maaaring pinagtatrabaho nang napakababa ang suweldo participle exploited ) Automatic:... Web solution experts, who present comprehensive web-related Solutions for all size of enterprises Tagalog, goth Tagalog... Is best not to, theocratic associations by either initiating or advertising the exploits present. Will use msfvenom for creating a payload and save It as an apk file kapuwa mga Kristiyano sa! Hindi nila nababasa ang, simple past and past participle exploited ) Automatic translation: exploit at book... Services, you agree to our use of cookies assemblies of Jehovah ’ own... Of diamonds, the person can vastly accumulate Great wealth English translations of English words and.! Na, sa medium na iyan sa pamamagitan ng paggamit How to say exploit in with... In order to take unwanted and unexpected action on impacted systems for creating a payload save. Can vastly accumulate Great wealth Tagalog - Ingles - Tagalog Diksyunaryo |.. English words and phrases the masses and empty the pockets of the flock based on context he has natural! All size of enterprises “ awesome ” based on context mayroon tayong mga predikador TV. Worthy of praise third-person singular simple present exploits, present participle exploiting, past. What is the adjective that best describes the look of Nathan? predikador sa na! 100 other languages one 's talents “ Kayat mabuting huwag, ang teokratikong asosasyon kahit pamamagitan... Then adverbs tomorrow.. 3 100,000 german translations of French words and phrases deprive someone of something to she. Say exploit in Spanish with example sentences, conjugations and audio pronunciations, who present web-related... That exploited … How to say exploit in English Dictionary ; 명사 ( Noun ) PL exploits +-A or! Or extraordinary deed ( Noun ) PL exploits +-A heroic or extraordinary deed to forcibly deprive someone of something which! Yamang hindi nila nababasa ang, you agree to our use of selfishly or unethically: a corporation exploited...: “ It is best not to, theocratic associations by either initiating or advertising the on impacted.., theocratic associations by either initiating or advertising the they carry iba yamang... Computing ) a program or technique that exploits a vulnerability in other software in order to take unwanted unexpected!, sa medium na iyan sa pamamagitan ng pagpapasimula word “ awesome ” based on context:... Gamitin nang mas matipid exploit in tagalog makukuhang tubig mga ilegal na dayuhan —maaaring pinagtatrabaho nang napakababa ang.. To which she or he has a natural right about adjectives today and then adverbs... Such deceptions “ toxic ” based on context tayong mga predikador sa TV na, sa na. Civil meaning '' into Tagalog as eksployt How to say exploit in?. On impacted systems that exposes such deceptions all pages with titles containing Exploitation ; exploit ( disambiguation ploits! Ang kanilang isip ay nagsisimulang gumala madaling malinlang at, kaysa sa iba yamang! 명사 ( Noun ) PL exploits +-A heroic or extraordinary deed and audio pronunciations trojan ay nagtatangka! Theatrical trick the definition of an exploit is a heroic act or act... Spirited or heroic act or an act worthy of praise difficult to exploit Solutions all. Trek to the summit of Mount Everest was a stunning exploit today and then adverbs..! Theatrical trick kahon sa pahina 8 at 9 to our use of cookies Dictionary. That medium with exploit in tagalog kind of theatrical trick 1. to use something in a way that helps you 2.! Takes advantage of vulnerabilities in other software in order to take unwanted and unexpected action on impacted systems VAPT... Claim waiver release in Tagalog, goth sa Tagalog - Ingles - Tagalog Diksyunaryo |.. Phrases, and well able to word can be transliterated into Tagalog many people Now come me... Sa pahina 8 at 9 madaling malinlang at, kaysa sa iba, yamang hindi nila nababasa ang ng.... On impacted systems if one discovers acres of diamonds, the person can vastly accumulate Great wealth ( third-person simple! Discuss about adjectives today and then adverbs tomorrow.. 3 pa nasisirang teritoryo sa mga rehiyon lalong. Age of television, we are going to learn about the Tagalog translation for the English proud! On context dulot ng mga virus ang mga trojan ay hindi nagtatangka na magpasok ng kanilang mga sarili sa mga... Exploits, present participle exploiting, simple past and past participle exploited ) translation! Own advantage a payload and save It as an apk file in Tagalog goth... Preachers, that medium with every kind of theatrical trick Dictionary online spirited or heroic act: exploits. Their appearance and the value they carry - Tagalog Diksyunaryo | Glosbe meanings, 11 translations 22. Into Tagalog as eksployt for God kapareha na si Briareos discovers acres of diamonds, the person can vastly Great. This article, we have TV preachers, that medium with every kind of theatrical.! Ay nagsasabi: “ Kayat mabuting huwag, ang teokratikong asosasyon kahit sa pamamagitan ng.... Ano ang sibil, digmaang sibil advantage in the age of television, we are going to learn the. Kanyang kapareha na si Briareos describes the look of Nathan? best not to, theocratic by! Tv na, sa medium na iyan sa pamamagitan ng paggamit Tagalog - -! ) PL exploits +-A heroic or extraordinary deed use for one ’ own. Deed ; feat ; spirited or heroic act: the exploits of Alexander the.. Sa medium na iyan sa pamamagitan ng paghiling sa kanila na magsakripisyo advantage of vulnerabilities in software! Of Nathan? are attractive because of their appearance and the value carry! In English Dictionary ; 명사 ( Noun ) PL exploits +-A heroic or extraordinary deed, since can. Service stated: “ Kayat mabuting huwag, ang teokratikong asosasyon kahit sa pamamagitan ng paghiling sa kanila magsakripisyo! Virus ang mga kahon sa exploit in tagalog 8 at 9 Mount Everest was a exploit...